Regulamin przyjęć urodzinowych dla dzieci

Rodzice – organizatorzy zamawiający przyjęcie urodzinowe.

 1. Rezerwacja terminu przyjęcia następuje poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w Miludach. Podczas rezerwacji należy podać planowaną liczbę gości (dzieci). Ostateczną liczbę gości można podać telefonicznie 1 dzień przed urodzinami. W momencie braku potwierdzenia liczby gości salka urodzinowa będzie przygotowana zgodnie z liczbą gości podaną przy rezerwacji.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 250 zł przelewem na rachunek PKO BP: 46 1020 5242 0000 2402 0258 7400(w tytule: imię dziecka, data/godzina urodzin) lub bezpośrednio w MILUDACH. W przypadku rezerwacji urodzin specjalnych i wyboru opcji dodatkowych do urodzin – zaliczka ustalana jest indywidualnie.
 3. W przypadku rezygnacji z imprezy lub z terminu imprezy (przesunięcie na inny dostępny termin) na mniej niż 21 dni przed imprezą – zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli urodziny zostaną przełożone z powodu choroby to proponujemy nowy termin od poniedziałku do piątku.
 4. Każde przyjęcie obejmuje wystrój sali, zaproszenia, pakiet imprezowicza (zastawa stołowa jednorazowa), organizację dwugodzinnej zabawy zgodnie z wybraną inscenizacją. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania dodatkowego poczęstunku dla dzieci.
 5. Czas trwania przyjęcia liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
 6. Lokal udostępniamy na 15 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego.
 7. Przyjęcie kończymy zgodnie z ustaloną godziną, pozostawiając 15 min. na opuszczenie Lokalu.
 8. Wybrane przyjęcie urodzinowe upamiętniamy na zdjęciach umieszczając fotografie w Galerii MILUDÓW na stronie www.miludy.pl oraz na Facebooku. Rodzice – organizatorzy wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć w imieniu wszystkich uczestników zabawy.
 9. Rodzice przynosząc oraz częstując Gości swoimi artykułami spożywczymi czynią to na własną odpowiedzialność.
 10. Na sali urodzin obowiązuje obuwie zmienne.
 11. Dane osobowe umieszczamy w bazie Klientów. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883.